O nas

O nas

Nasze Stowarzyszenie 4Tutti za najważniejsze cele uznaje wsparcie i promowanie kultury fizycznej oraz zdrowego trybu życia.
Chcemy propagować sport, rozpowszechniać zdrowy tryb życia, kształtować zdrowie, rozwijać nawyki i inne nawyki zdrowotne, a także wartościową formę spędzania czasu wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży.

Propagowanie sportu i rekreacji poprzez różne formy aktywności ruchowej, promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.
Organizujemy i przeprowadzamy różne formy aktywności, poprzez akcje edukacyjne tj. warsztaty, szkolenia, seminaria, obozy. Tworzymy warunki do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Staramy się przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym w tym nadwadze i otyłości.

 

Partnerzy

PL#